Modtager af sprog- og kulturprisen 2011

Modtager af sprog- og kulturprisen 2011

Birte Blønd f. 31. juli 1932 – 16. juni 2018 Birte Blønd er født i Gråsten, bor i dag i Århus. Hun blev i 1955 uddannet folkeskolelærer, i 1967 var hun lægesekretær, i 1985 blev hun cand.phil. i tysk og i 1994 afsluttede hun en uddannelse fra Poul Borums...
Modtager af sprog- og kulturprisen 2007

Modtager af sprog- og kulturprisen 2007

Karen Margrethe Pedersen f. 1949. Karen Margrethe Pedersen er opvokset i Aarhus, hvor hun bor i dag efter have boet 40 år i Vestsønderjylland. I 1975 blev hun cand. mag. i dansk og engelsk ved Aarhus Universitet og i 2002 dr. phil. ved Syddansk Universitet. I 1977-79...
Modtager af sprog- og kulturprisen 2003

Modtager af sprog- og kulturprisen 2003

Jens Rosendal f. 1932 Jens Rosendal er født i en indremissionsk gårdejerfamilie i Thorshøj mellem Sæby og Hjørring. Han tog lærereksamen i 1954, herefter blev han ansat i Brøndbyøster og Rønde inden han blev landets yngste skoleinspektør i Jersie ved Køge. I 1965...
Modtager af sprog- og Kulturprisen 2002

Modtager af sprog- og Kulturprisen 2002

Helge Krempin er født 16. Maj 1939. Helge Krempin er født i Flensborg, hvor han fortsat bor. Dansk skolegang med realeksamen 1945-1955, I lære som dekoratør og skiltemaler i Flensborg 1955-1958, Magasin du Nord i København 1958-1961. Herefter vendte han tilbage til...
Modtager af sprog- og kulturprisen 2000

Modtager af sprog- og kulturprisen 2000

Lars N. Henningsen, f. 1950. Lars N. Henningsen er født I Haderslev, efter endt skolegang studerede han historie og latin på Århus Universitet, I 1986 blev han dr. phil. fra Syddansk Universitet i Odense med en disputats om provinsmatadorer i 1700-tallets Egernførde....
Modtager af sprog- og kulturprisen 1996

Modtager af sprog- og kulturprisen 1996

Karin Johannsen-Bojsen f. 1936 Karin Johannsen-Bojsen er født i Flensborg, som datter af romfabrikant Johannsen, familien var oprindeligt tysk, men valgte dansk efter 1945. Hun blev student i 1954 fra Duborg-Skolen i Flensborg. Herefter læste hun dansk, tysk og...