Modtager af sprog- og Kulturprisen 2002

Helge Krempin er født 16. Maj 1939.

Helge Krempin er født i Flensborg, hvor han fortsat bor. Dansk skolegang med realeksamen 1945-1955, I lære som dekoratør og skiltemaler i Flensborg 1955-1958, Magasin du Nord i København 1958-1961. Herefter vendte han tilbage til Flensborg og var i perioden 1962-69 dekoratør i Rendsborg og Flensborg inden han i 1970-2001 var ansat ved Dansk Ungdomssekretariat i Flensborg i offsettrykkeriet.

Helge Krempin er uddannet fotograf og har fotograferet utallige historiske og nutidige områder/aktiviteter, især i Sydslesvig.

Da Sprogforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland udgav ”Det nationale Portrætgalleri (2005) var det ganske naturligt, at Helge Krempin blev bedt om at lave lay-out og forberedelse til bogen af de mange portrætter i Billedsalen, som fylder den flotte bog..
Poul Svenssons bog ”Frøslevskrinet” (1981), Jane Bossens ”Helligåndskirken i Flensborg 1386 – 1986 (1986),” begge bøger er med fotos af Helge Krempin.

Andre bøger og publikationer som Helge Krempin har leveret fotografier, titelsider og opsætninger til:
Granit i Angel, Helligåndskirken i Flensborg, billedhuggeren Nikolaus Wehding og Tidsskriftet Slesvigland (2002-2010)
Sprogforeningens logo

Sprogforeningens logo

Sproget forbinder er udviklet af Helge krempin.

Helge Krempin fik i 2002 Sprogforeningens Sprog- og Kulturpris.