Modtager af sprog- og kulturprisen 2011

Birte Blønd f. 31. juli 1932 – 16. juni 2018

Birte Blønd er født i Gråsten, bor i dag i Århus. Hun blev i 1955 uddannet folkeskolelærer, i 1967 var hun lægesekretær, i 1985 blev hun cand.phil. i tysk og i 1994 afsluttede hun en uddannelse fra Poul Borums forfatterskole, da hun blev optaget i 1992 var hun den ældste elev nogensinde.

Birte Blønd udsendte digtsamlingen ”Løbe stormen ud til kanten” (1996), I de følgende år skrev hun romantrilogien om forholdet mellem dansk og tysk og mødet med nazismen ”Grænsegænger” (2001), ”Skillelinier” (2004) og ”Dansen kan begynde” (2006) om gråstenpigen Marias barndom og ungdom. Der er tale om en romantrilogi fortalt i jeg-form af Maria selv.

(H. E. Sørensen ”Alle de Skjalde” s. 560f).
Citat fra interview med Birte Blønd i Flensborg Avis (Hans Chr. Davidsen) ”Mit hovedærinde er at fortælle om Sønderjylland. Det har det meste af mit liv været min store drøm. Jeg er sønderjyde i marv og ben. Jeg skulle først bo i Århus i mange år før jeg fandt ud af, at det har været et privilegium at vokse op i Sønderjylland. Det var dog lidt svært for folk deroppe at forstå.

Det er denne zweiströmigkeit. For jeg er meget påvirket af det
tyske. Jeg befinder mig utrolig godt, når jeg er i Tyskland. Ellers var jeg næppe heller begyndt at læse tysk”.

Birte Blønd fik i 2011 Sprogforeningens Sprog- og Kulturpris.