Modtager af sprog- og kulturprisen 2013

Peter Dragsbo f. 1948.

Peter Dragsbo er født i Aabenraa og bor i dag på Langeland. Dragsbo er udannet Mag. art. Fra Københavns Universitet (1976).

Fra 1976 – 1991 museumsinspektør ved Esbjerg Museum, fra 1991 – 2001 museumsinspektør ved Middelfart Museum og fra 2002 direktør
(overinspektør) for Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot et job som han tog afsked med i sommeren 2013.

Peter Dragsbo var en markant og anerkendt leder og han har bidraget med mange publikationer og utallige foredrag. Hans indsats og kritik især når
ældre/historiske bygninger var truet skal også nævnes.

Af hans bogudgivelser skal nævnes:

”Mennesker og huse i Aabenraa 1850 – 1920” (1978),
”Taks og Trempel – havekultur og byggeskik på Als gennem 2000 år” (2002
sammen med Helle Ravn),
”En fælles kulturarv – tyske og danske bygninger i Sønderjylland 1864 – 1920” (2011),
Havebyen: Havebyer i Danmark, England og Tyskland før, nu og i fremtiden?” (2017 sammen med Helle Ravn).

Peter Dragsbo fik i 2013 Sprogforeningens Sprog- og Kulturpris.