Modtager af sprog- og kulturprisen 1979

Helmuth Leckband (1916 – 2003)

Født i Flensborg, dansk-sydslesvigsk far, moderen var fra Horsens.
Helmut Leckband startede i den danske kommuneskole i Flensborg og tog realeksamen fra Duborgskolen.

Efter bankuddannelse i Union Bank blev han i 1937 indkaldt til en
nazistisk arbejdslejr og i 1938 til militæret. Efter krigsudbruddet i 1939 blev han sendt til fronten. I 1944 blev han taget til fange af russerne og kom i fangelejr. I alt var han fem år fangenskab inden han kom hjem til Flensborg i 1949.

Han blev ansat ved Skoleforeningen, hvor han som bygningsleder stod for opførelsen af en lang række af mindretallets skoler.

Oplevelserne i russisk fangenskab har Helmut Leckband skildret i to erindringsromaner ”Krigsfangelazarettet i Tamanskajagaden” (1973) og ”Krigsfange” (1977).

Prisen som Helmut Leckband fik i 1979 var benævnt Sprogforeningens Litteraturpris.