Modtager af sprog- og kulturprisen 2015

Hans Schultz Hansen f. 1960.
Hans Schultz Hansen er født i Bolderslev, hvor han også bor i dag. Han er historiker og ph.d. fra Aarhus Universitet (1990) og dr.phil. fra Syddansk Universitet med disputatsen ”Hjemmetyskheden i Nordslesvig 1840 – 1867 – den slesvig-holstenske bevægelse” (2005).

Han blev i 1989 ansat ved det daværende Landsarkiv i Aabenraa – i dag
Rigsarkivet. Han har siden 1997 været forskningsleder i Rigsarkivet og samtidig siden 2007 adjungeret professor ved Institut (nu: Center) for Grænseregionsforskning ved Syddansk Universitet.

Hans Schultz Hansen har en omfattende foredragsvirksomhed, med fokus på historiske begivenheder i Sønderjylland på begge sider af grænsen. Hans forskning har udmøntet sig i mange publikationer bl. a.:

”Det nordslesvigske landbrug og den danske bevægelse 1800 – 1914″, (1985)
”Danskheden i Sydslesvig 1840 – 1918 som folkelig og national
bevægelse” (1990),
”Det sønderjyske landbrugs historie 1830 – 1993”. (1994),
”Dansk jord på danske hænder” (2002).

I november 2018 i forbindelse med 100 årsdagen for H. P. Hanssen store tale til sønderjyderne fra Folkehjems balkon udkom 1. bind af Hans Schultz
Hansens biografi om H. P. Hanssen ”De danske sønderjyders førstemand – H. P. Hanssen 1862 – 1914.”

Siden 2005 har Hans Schultz Hansen været formand for Historisk Samfund for Sønderjylland.

Hans Schultz Hansen fik i 2015 Sprogforeningens Sprog- og Kulturpris.