Modtager af sprog- og kulturprisen 1978

Gynther Hansen (1930 – 2014)

Født i Århus, men blev som spæd adopteret af et par fra Varnæs. Familien var tysksindet, men uden formel kontakt til mindretallet og en ældre søn gik i dansk skole. I 1930’erne blev faderen og ikke mindst broderen grebet af nazismen. Selvom faderen efter krigen holdt fast ved det tyske krigen valgte Gynther Hansen det danske.

Gynther Hansen blev bibliotekar i 1955, først i Randers, herefter på Dansk Centralbibliotek i Flensborg og til sidst på Landsbiblioteket i Aabenraa, hvorfra han blev pensioneret i 1975.

Gynther Hansen debuterede i 1965 med novellesamlingen ”Forvandlinger”, han fik sit store gennembrud med ”Stemmer fra Provinsen” (1976). Novellerne foregår bortset fra 1864-romanen alle på Varnæsegnen og fremtræder som monologer eller samtaler.

Hans sidste store bog var ”Det var så det” (2002), bogen fortæller om kammerater, skolegang, men først og fremmest om familien. (H. E. Sørensen i ”Alle de Skjalde side 549ff).

Prisen som Gynther Hansen fik i 1978 blev benævnt Sprogforeningens Litteraturpris.